Разпределение на въздуха

Въздуховодиlogo

345

♦Метални въздуховоди
°естетични и гъвкави
♦Текстилни въздуховоди
°високоефективни