Доставки и обслужване

Доставки и обслужване

Technician Servicing Heating Boiler

a craftsman holding a pipe and enlightening the ceiling for watching something

QuattroGi е първокласен партньор в областта на доставките и обслужването. Подпомагаме организациите да управляват всеки аспект на тази дейност по начин, който им гарантира икономии и по-добри взаимоотношения с доставчиците. Благодарение на дългогодишния опит на QuattroGi в изграждането на стратегически най-добри практики в сорсинга и най-модерните процеси в областта на доставките, десетки организации са спестили време и средства в доставките на своите продукти и услуги.
QuattroGi е водещ партньор в изпълнението на електрическата част на промишлени обекти, както и в проектирането и интегрирането на обекти до ключ. Осигуряваме прецизна изработка и безупречни резултати при конкурентно ценообразуване за клиенти в цяла Югоизточна Европа. Специализираните ни промишлени услуги са подсигурени и с бърза и надеждна поддръжка в редовен и извънреден порядък.