Енергиен одит и консултиране

Енергиен одит и консултиране

images
QuattroGi Енергиен одит и консултиране осигурява пълен преглед на вашето потребление на енергия от страна на квалифицирани и опитни енергийни одитори. Благодарение на тази процедура се очертават стъпките, които вашата организация трябва да предприеме с цел икономия на енергия.
Данните, които се получават по време на енергийния одит, се анализират и систематизират с цел идентифициране на набор от мерки за подобряване на енергийната ефективност, като се набляга на най-големия потенциал за енергоспестяване и намаляване на въгледорния отпечатък. Благодарение на този процес вие получавате ясна представа за пътя, който трябва да следвате, за да реализирате реални икономии от потреблението на енергия.