Енергийна и ресурсна ефективност

Енергийна и ресурсна ефективност

QuattroGi представлява италиански производители на професионално оборудване в сферата на отоплението, охлаждането, енергийната и ресурсната ефективност, както и автомазацията. Компанията популяризира иновативните и взаимно допълващи се системи в Югоизточна Европа. Продуктовата гама включва системи за когенерация и тригенерация, високоефективно охлаждане чрез иновативна технология, текстилни и метални въздуховоди за ефективно разпределение на температурата и повишаване на качеството на въздуха, промишлени системи за замразяване и охлаждане, чисти стаи и др. Всички продукти могат да бъдат проектирани и изработени по спецификация на клиента.

 

 

map

Когенерация и тригенерация
Оползотворяване на отпадна топлина
Охладителни кули
Въздуховоди
Биомаса и биогаз