Новини

УЧАСТИЕТО НА КУАТРОДЖИ В ИЗЛОЖЕНИЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СОФИЯ

10/03/2017

Многобройни посетители на щанда на КуатроДжи по време на изложението за енергийна ефективност в Интер Експо Център, София, обмениха идеи с представители на италианските фирми производители на енергоефективни системи, сред които малки когенерационни централи, високоефективни решения за охлаждане, отопление и др.

--

 

 

 

 

СИСТЕМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА КУАТРОДЖИ ПОДХОДЯЩИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ТЕКУЩАТА ПРОГРАМА НА ЕС „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

30/01/2017 г.

Куатроджи представлява на българския пазар утвърдени италиански производители на различни системи за енергийна ефективност, които намират приложение в промишлени и непромишлени обекти. Сред тях са системите за оползотворяване на отпадната топлина в производствените процеси, за високоефективно охлаждане с намалено потребление на електричество или без електричество (директно чрез природен газ или др.), когенерация и тригенерация, и др.

Благодарение на тези системи значително се намаляват вредните емисии, оперативните разходи за дейността на предприятията, както и сметките за отопление и охлаждане на потребителите на енергия благодарение на оптималното използване на нейния първоизточник.

Безспорните ползи от внедряването на такива системи, особено в секторите с висока енергийна интензивност, вече са намерили отражение и в стимули на ниво Европейски съюз, като когенерацията е един от приоритетите към момента.

В България големите предприятия от приоритетни сектори като производство на химични и лекарствени продукти, стомана, цимент, керамика, стъкло, вар, цветни метали, хартия и др. ще могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ, възлизаща общо на 50 000 000 евро. Срокът за кандидатстване е до 19 май 2017 г.

Процедурата е по Оперативната програма на ЕС „Иновации и конкурентоспособност“, Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“.

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката. 

Проектите по програмата трябва да се базират на мерки, препоръчани в специален енергиен одит, а инвестициите могат да включват придобиване на машини, съоръжения, оборудване и др. Те могат да бъдат придобити включително и чрез договор за краткосрочен финансов лизинг.

Сред критериите за класиране на проектите в раздел повишаване на енергийната ефективност ще се разглеждат  енергийното спестяване от предвидените мерки на ниво предприятие, дейностите за оползотворяване на отпадна енергия, изграждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението и др.

Подробна информация за програмата е налична на официалния сайт http://www.opic.bg

Представляваните от Куатроджи производители имат зад гърба си многобройни проектирани, изградени и поддържани обекти в цяла Италия. Сред техните клиенти е завод за пластмаса, който споделя за опита си с внедряването на комбинирана система, проектирана конкретно за нуждите на неговото предприятие. Сметката за електричество на клиента се е понижила с 40% от началото на експлоатацията на системата, а това е позволило да получи възвръщаемост на инвестицията под 3 години. Любопитен факт е, че количеството спестени емисии на CO2 от този завод се равнява на засаждането на 3 000 декара гори на година или на спирането от движение на 500 коли на година.

 --

 

ИНТЕРВЮ НА ВИА ЕКСПО С Г-Н ДЖАНФРАНКО БРУСАПОРЧИ, УПРАВИТЕЛ, КУАТРОДЖИ ЕООД

18/01/2017 г.

Куатроджи се появи съвсем скоро на българския пазар, бихте ли ни разказали малко повече за фирмата и услугите, които предлагате?

Куатроджи работи в областта на иновациите при производството и управлението на енергия. Фирмата е тясно свързана с Италия и представлява селектирани италиански производители на различни системи за ресурсна и енергийна ефективност. Те се допълват взаимно и заедно осигуряват цялостни решения за модерни фабрики от ново поколение, както и за интелигентни жилищни, административни или търговски сгради.

Предимствата на компаниите, които представляваме, са отличните отношения, изградени между тях през годините на сътрудничество в Италия, както и техния постоянен стремеж към иновации в проектирането и производството на системите им. (Цялото интервю прочетете тук)

 

--