Производство на енергия

Комбинирано производство на енергияlogo

Децентрализирано производство на електричество от природен газ, дизел, биомаса и биогаз

Охлаждане от слънчевата енергия

Високоефективно охлаждане на производствени процеси

Свържете се с нас за подробна брошура