Софтуер за енергийно управление

Софтуер за енергийно управление

images
Интернет и новите технологии вече са трансформирали радикално производствените системи в заводите, давайки път на една нова ера в индустрията и практически въвеждат четвъртата индустриална революция. Един все по-интегрирана фабрика, която е "умна", автоматизирана и гъвкава в своите производствени цикли, трябва да се захранва от еднакво авангардни и енергийни високо-производителни системи, които също така са икономически и екологично ефективни.
Софтуерът за управление на енергийни системи е задвижващата сила в адресирането на тези ключови нови предизвикателства в областта на енергетиката. QuattroGi разполага с квалифициран IT екип, който е в състояние да развие всякакви софтуерни приложения, които трябва да бъдат използвани за наблюдение, контрол и оптимизиране работата на електрически, термични и охладителни системи за производство и пренос на енергия. QuattroGi е в състояние да създаде нови софтуерни конфигурации, обединяващи информационните технологии и енергийните системи, подобрявайки производителността и намалявайки произдовствените разходи.