За нас

Куатроджи е част от групата Термогама, производител на високоефективни системи за енергия. Групата обхваща две производствени бази в Италия, централа на международната търговска дейност в Швейцария, и регионален офис в България, който отговаря за Югоизточна Европа и Близкия Изток. Научете повече за групата на Termogamma.net

 

 

Какво предлагаме

Предлагаме високоефективни системи за енергия за средни и големи потребители на енергия – индустрии, административни и търговски центрове, хотели. Осигуряваме цялостна услуга – от анализ на потреблението на енергия и идентифициране на оптималното техническо решение, до неговото индивидуално проектиране, изграждане, монтаж и поддръжка.

Мисия

Нашата страст е енергийната ефективност. Помагаме на бизнеса да използва енергията по най-добрия начин чрез интегрирани и персонализирани решения. Намаляваме вашите разходи за енергия и въглеродните емисии от вашата дейност, като ви помагаме да растете устойчиво и отговорно към околната среда.

СЕКТОРИ

 

Енергия за селското стопанство

Енергия за селското стопанство

Енергия за индустрията

Енергия за индустрията

Енергия за хотели и обществени сгради

Енергия за хотели и обществени сгради

ПОРТФОЛИО

Продукти за отопление,вентилация и климатизация

Продукти за отопление,вентилация и климатизация

Интегрирани енергийни системи на Термогамма

Интегрирани енергийни системи на Термогамма

Клиенти на групата

Клиенти на групата

УСЛУГИ

КОНСУЛТИРАНЕ

Благодарение на дългогодишния опит на групата в областта на енергийната ефективност в различни приложения, ние познаваме добре всички аспекти на производството и потреблението на енергията. Осигуряваме консултиране за начините, по които може да оптимизирате потреблението и да намалите значително разходите си за енергия. Свържете се с нас за повече информация.

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ

Куатроджи предлага цялостна услуга, включваща анализ, проектиране, изграждане и монтаж на персонализирани енергийни системи. Ние правим така, че системата да се адаптира към нейния потребител, а не потребителя към системата, тъй като това осигурява истинска ефективност. Системите се монтират в специален шумоизолиран контейнер, който позволява лесен транспорт до всяка точка на света и бърз монтаж на обекта без да се нарушава работния процес на клиента.

ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ

Групата Термогама започва своята дейност с поддръжката на отоплителни системи и постепенно разширява дейността си с проектиране, изграждане и монтаж на комплексни системи за различни видове енергия. Благодарение на това поддръжката все още е изключително важна част от нашите услуги. Всички наши системи имат дълъг полезен живот, който се гарантира от пълното сервизно обслужване и дистанционно наблюдение на работните показатели в реално време.

ДИСТРИБУЦИЯ

Куатроджи дистрибутира високоефективно оборудване на италиански производители за отопление, вентилация и климатизация, както и за хранително-вкусовата промишленост. Научете повече за нашите охладителни кули, термопомпи, котли, чилъри, въздуховоди, климатични камери, рекуперативни блокове, хладилни стаи, чисти стаи, системи за замразяване и др.

ОБУЧЕНИЯ И ИНОВАЦИИ

Куатроджи следва политика на непрекъснато усъвършенстване и учене през целия живот. Освен обученията на собствения си екип, Куатроджи редовно организира семинари и специализирани курсове съвместно с асоциации, университети и университетски преподаватели. Предстоящи инициативи в тази посока са специализиран курс за техническа поддръжка на когенерационни централи съвместно с румънски университет и научно списание в областта на енергийните системи.

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИИ

Куатроджи е партньор в различни европейски проекти, свързани с обучение, мобилност, иновации и околна среда.Научете повече за проекта „Биоенергия за селскостопанския хранителен сектор“ и стажовете по Еразъм+ Мобилност.Решенията, предлагани от Куатроджи, са подходящи за финансиране по различни програми за подобряване на енергийната ефективност и намаляване на вредните емисии. Свържете се с нас, ако търсите подходяща програма или инвеститор за вашия енергиен проект.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

ema

 

EMA Europea Microfusioni Aerospaziali S.p.a.

"Вече от няколко години Термогама е наш експертен и доверен доставчик, който ни помага в ежедневните предизвикателства. Заедно с техническия екип на Термогама проектирахме, обновихме и подобрихме енергийната ефективност на своето оборудване. Ние винаги сме се отличавали с високото качество на нашите технологии, което бе подсилено допълнително и благодарение на оптимизацията на процесите и модернизирането на съоръженията ни. Термогама е наш партньор в този процес, който днес се допълва с новата тригенерационна система, проектирана и изградена специално за нас ".

(Мениджър „корпоративни политики“ и „здраве, безопасност и околна среда“)

 

 

 Guna S.p.a.

„Доверихме се на Термогама да понижи производствените ни разходи, свързани с осигуряването на енергия. Всеки ден се убеждаваме, че сме направили верен избор. Отлично качество на технологията и компетентно и надеждно следпродажбено техническо обслужване“.

(Директор производство)