rec+ schema

REC+ е когенерационна/тригенерационна системата на Термогама за високоефективно комбинирано производство на електричество, отопление, пара, охлаждане и битова гореща вода.

Основното предимство на системата е, че тя се проектира специално за крайния потребител – фабрика, хотел, болница и др., което позволява да се произвежда на място точно толкова енергия, колкото е необходима в момента.

Системата заема малко пространство и може да се монтира както на закрито, така и на открито, включително и на покрив. Монтажът е бърз и лесен, тъй като всички компоненти са интегрирани и тествани във фабриките на Термогама.

Системата намалява разходите за енергия, консумирания ресурс за нейното производство, активните загуби от преноса на енергията и не на последно място въглеродните емисии.

В основата на процеса на производство на енергия чрез REC+ е производството на електричество чрез двигател с вътрешно горене, който се захранва от гориво – най-често природен газ. Горивото може да бъде също и дизел, пропан бутан или биогаз.

Работата на системата се наблюдава и регулира в реално време от софтуер, чрез което се осигурява максимална ефективност и своевременна поддръжка.