SAvER (System for Available Energy Recovery) е система от съществено значение за подобряване на енергийната ефективност и намаляване на парниковите емисии в днешния свят на енергийна интензивност.

SAvER използва отпадната топлина от производствените процеси и други потоци на топлинна енергия.

Изградена по индивидуален проект спрямо реалната обстановка и нужди на клиента, готова за монтаж и транспорт, системата може да бъде доставена до всяка точка на света.

SAvER може да се приложи в основата на процеса, включващ топлина, за да се оползотвори остатъчната енергия. Той може да осигури гореща вода или горещ въздух, охладена вода или охладен въздух, или дори електричество.

SAvER осигурява напълно безплатна полезна енергия на своя потребител като улавя енергия, която вече е налична. Той е истинско олицетворение на енергийната ефективност.

 

 

 

На схемата е показана инсталация SAvER, при която отпадната топлина се оползотворява под формата на топла вода. На свой ред топлата вода преминава в абсорбционен чилър и се преобразува в охладена вода с температура 7°C. Тя може да се използва за климатизация или за охлаждане на производствените процеси. Оползотворената енергия премахва нуждата от консумация на електричество от наличните електрически чилъри и по този начин значително се намаляват цялостните сметки за електричество.