Пример за свързване на KitCog към генератор на открито

KitCog Connection

Системата KITCOG на Термогама е проектирана за оползотворяване на отпадната топлина от генератори.

При производството на електричество чрез генератори, ефективността е между 30% и 43% в зависимост от различни параметри, като големината на генератора. Освен електричество при работата на генераторите се създава и топлина, която представлява около 65% от общата енергия. Обикновено тя се освобождава в атмосферата и не се използва.

Благодарение на KITCOG тази отпадна топлина се оползотворява под формата на гореща вода за отопление или пара за производствени процеси без да се повишава потреблението на гориво от генератора. По този начин общата енергийна ефективност на генератора може да достигне 90%.

KITCOG може да се монтира на закрито (върху метална рамка) или на открито в специален защитен контейнер.

KITCOG е екологична система, която намалява разходите за енергия и въглеродните емисии

KitCog Genset Scheme
KitCog Genset Scheme