FCCPTM (Free Cooling Chiller Plant) е промишлена охладителна система, чиято норма на ефективност е неколкократно по-висока от тази на другите технологии на пазара.

fcco graph

Системата може да се изпълни в два варианта – с и без охладителна кула в зависимост от наличието на вода на обекта

Системата се изпълнява в два варианта – с или без охладителна кула - в зависимост от наличието на вода на обекта.

Индустриите, които целогодишно се нуждаят от охладителна енергия, могат да реализират значителни икономии на енергия и финансови икономии благодарение  на тази система. Пример за такива индустрии са производството на пластмасови изделия, фармацевтичната, каучуковата, хартиено-целулозната и др. индустрии.

Системата FCCP е подходяща за обекти в държави с умерен и студен климат, в които има температурите са умерени към ниски в продължение на 5 - 6 месеца (около +15 Cº). В този период интелигентната система спира да консумира електричество и функционира в режим „свободно охлаждане“.

Както и останалите системи на Термогама, FCCP се доставя до крайния потребител в компактен контейнер готова за монтаж и свързване с останалите инсталации на обекта.

Техническият екип на Куатроджи / Термогама непрекъснато наблюдава работните параметри на системата чрез софтуер и по този начин гарантира максималната ѝ ефективност.

Модулна система, включваща FCCP с охладителна кула, инсталирана във фабрика за биомедицински изделия

FCCP in a modular installation