Какво представлява системата OASIS™?

Соларните охладителни системи използват соларни колектори и абсорбционни чилъри, за да осигурят възможно най-екологичното охлаждане.

Системите са идеални за охлаждане на хотели, административни сгради, изчислителни центрове и други големи сгради. Технологията за соларно охлаждане може да намали разходите за климатизация и промишлено охлаждане като премахва потреблението на електричество за охлаждане.

Наличната слънчева енергия под формата на слънчево греене се оползотворява в соларен панел, за да се получи флуид с висока температура (в общия случай това е гореща вода с температура над 85°C).

Този горещ флуид преминава в абсорбционен чилър (сърцето на процеса), който използва горещия флуид, за да даде студен флуид (охладена вода с температура 7°C). 

Студеният флуид (охладена вода с температура 7°C) може на свой ред да се използва в нормална охладителна инсталация, подобно на работата на електрическия чилър.

solar cooling schema

Инсталация Oasis с 320 панела на покрива на болница в Гърция

oasis plant