Какво представлява системата Hy-REC™?

hy-rec

Hy-REC™ е свръхефективна хибридна система, която осигурява отопление, битова гореща вода и климатизация на големи обекти като хотели, жилищни кооперации, търговски центрове и др., а също и отопление, охлаждане или пара за нуждите на производствените предприятия.

Системата е много мощна, икономична и има дълъг полезен живот, който може да достигне над 15 години. Тя се характеризира с ниска консумация на гориво и ниски въглеродни емисии. За работата ѝ не е необходимо електричество, тъй като работи директно с природен газ.

Според моделите, Hy-REC може да произвежда гореща вода от +50°C до +85°C и охладена вода от -10°C до +15°C.

 Hy-REC™ може да достигне коефициент на преобразуване (COP) / ефективност на използването на газово гориво (GUE) до 220%, което осигурява икономии на енергия и икономии на средства, наред с голямата гъвкавост при производството на охладителна и отоплителна енергия.

Системата е лесна за експлоатация и може да се инсталира на закрито или на открито по индивидуален проект, така че да се интегрира възможно най-добре с останалото оборудване и обстановката.

За системата се осигурява пълно сервизно обслужване и дистанционно управление и наблюдение от експертния технически екип на Куатроджи / Термогама.

Модел на HyREC за монтаж на закрито

hyrec indoor